مجموعه ای از سخنان مثبت بزرگان

  • خوشبختی ، یگانه چیزی است که بی آن که خود داشته باشیم ، می توانیم دیگران را از آن برخوردار سازیم. هوراس
  • اگر می خواهی خوشبخت باشی ، برای خوشبختی دیگران بکوش . زیرا آن شادی که به دیگران می دهیم به دل ما بر می گردد. بتهون
  • دقت کنیم که این ، خود ما هستیم که فکر می کنیم دیگران نسبت به ما چه نظر و احساسی دارند. آنتونی رابینز
  • خوب است فکر کنید که فردا ، روز تازه ایست که هنوز هیچ اشتباهی در آن رخ نداده است . لوسی مونتگومری
  • خوشبخت کسی است که بتواند از بدبختیها و نا امیدیهای زندگی که دیگران از آن می نالند، برای خود خوشی ایجاد کند. موریس مترلینگ

  • زندگی ارزشمندتر از آن است که تنها به امید فرا رسیدن دوران بازنشستگی کار کنیم.
  • کاری نیست که نتوان به واسطه اراده از پیش برد و تمام مشکلاتی که برای من پیدا شده را به اتکای اراده و اقدام حل کرده ام. گوته
  • زندگی مجموعه ای از شکستها و پیروزی هاست و موفق آن کسی است که پیروزی هایش بیشتر از شکست هایش باشد. ساموئل بکت
  • عده ای بزرگ زاده می شوند ، عده ای بزرگی را به دست می آورند ، و عده ای بزرگی را بدون آن که بخواهند با خود دارند. شکسپیر
  • خوشبخت کسی است که راه قدردانی خدمت دیگران را می داند و شادی دیگران را به قدر شادی خود حس می کند . ولفگانگ گوته

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 9 آذر 1391    | توسط: شهریار    |    | نظرات()